DEFAULT

Lova Herren Min Själ - Various - Sång Och Spel Från Teologiska Seminariet Lidingö (Vinyl, LP)Label: Signatur - LP 6908 • Format: Vinyl LP • Country: Sweden • Genre: Folk, World, & Country • Style: Gospel
Lova Herren Min Själ - Various - Sång Och Spel Från Teologiska Seminariet Lidingö (Vinyl, LP)

 · Lova Herren, min själ, lova Herren, min själ, och förgät ej vad gott han dej gjort, och förgät ej vad gott han dej gjort. Text: Psalt. Author: Andreas Holmberg.

Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort, Dansk ( / ) Min Sjæl, lov HERREN, og glem ikke alle hans Velgerninger! Norsk () Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger! King James Bible Bless the LORD, O my soul, .

 · och går sin ban så skön, så säll och går sin ban så skön, så säll. 2. Förnim och skåda de under så rika, som i naturen bjudas dig! I kraft och ordning och vishet tillika all världens Gud ju röjer sig. O se, otaliga väsendens skara! I minsta stoft se kraft och Author: Andreas Holmberg.

1. Lova och prisa din Herre och Konung med ära! Låtom oss honom i kärlek vår dyrkan hembära. han som oss bjuder sin famn! Han vill sin nåd oss beskära. 2. Låtom oss tjäna vår Fader med hjärtan, som brinna. Låtom oss kämpa och sträva att frälsningen vinna. där vi hans frid skola finna.

Länge väntade jag på Herren och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark, mina steg gjorde han trygga. Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. (ur Psaltaren 40) Välkommen till Älmhults kyrka och detta Kyrkbrev! Marcus Lejon.


Johnny Hammond - Yesterday Was Cool (Vinyl) Shading The Dark - My Infinite Kingdom - Ecstasies Over Dreaming Lady (Cassette, Album) Theyre Wrong (Calibre Remix) - Various - Music For The Clubbers Drum & Bass (CD)
BING